strzałka do góry

Nowoczesne Technologie i Fabryki Przyszłości
Utworzony przez:  Administrator
Data utworzenia:  2016-11-29 08:24:51


Prezentacja najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej przyciągnęła liczną grupę przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki. Forum zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się 23 listopada 2016 w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Celem wydarzenia było przedstawienie regionalnym przedsiębiorstwom najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych w fabrykach przyszłości.

Forum otworzyła Dorota Tekieli-Bisińska Dyrektor Ośrodka Enterprise Europe Network przy Izbie, która przedstawiła zasady przystąpienia do konsorcjum branży metalowo-odlewniczej, której Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest koordynatorem. Ośrodek EEN przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej inicjuje wiele przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnych firm, m.in. zorganizował blisko 400 spotkań kooperacyjnych dla firm z branży metalowej, jak również wspierał wdrożenie procesów optymalizacyjnych w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach w regionie.

Kluczową rolę branży metalowo-odlewniczej dla rozwoju przemysłu przedstawił Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu Odlewni Polskich S.A. i Członek Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba podkreślił znaczenie wykorzystywania nauki w rozwoju przemysłu metalowego. Uczestników forum przywitał Marek Szczepanik Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który podkreślił znaczenie przemysłu metalowego i odlewnictwa dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, jako inteligentnej specjalizacji regionu. Następnie dr inż. Adam Nowak, Dyrektor Ośrodka B+R Komponentów Odlewniczych Odlewni Polskich S.A. omówił perspektywy rozwoju i potencjał branży metalowo-odlewniczej na tle kraju, Europy i świata, a ofertę badawczo-technologiczną Politechniki Świętokrzyskiej dla firm z branży metalowej przedstawił prof. dr hab. inż. Sławomir Spadło.

Następnie Dariusz Śliwowski Prezes spółki proALPHA przedstawił uczestnikom forum koncepcję Przemysłu 4.0. Podkreślił, że Koncepcja Przemysłu 4.0., opiera się na połączeniu i osiągnięciu synergii ze wzrastających możliwości gromadzenia danych z urządzeń i produktów wyposażonych w sensory, zdolności przetwarzania big data, mobilności procesów biznesowych (upowszechnienia urządzeń mobilnych: skanerów, smartphone’ów, tabletów itp.) oraz wykorzystania chmury do obsługi danych i programów. Zaznaczył również, że Przemysł 4.0. nie jest przedsięwzięciem informatycznym, ale dotyczy kultury przedsiębiorstwa, która obejmuje i wpływa na wszystkie obszary jego działania.

Wirtualny operator, czyli jak Sztuczna Inteligencja pomaga nadzorować i na bieżąco optymalizować procesy technologiczne, to kolejne wystąpienie przedstawicieli spółki Transition Technologies. Zwrócili oni uwagę, że Sztuczna Inteligencja to nic innego jak kolejne narzędzie informatyczne, które może usprawnić pracę przedsiębiorstw. W szczególności może ono pomóc operatorowi nadzorować proces technologiczny, wcześnie wykrywać awarie lub stany prowadzące do awarii i pomóc w optymalnym prowadzeniu procesu. Zarówno człowiek jak i system Sztucznej Inteligencji uczy się i doskonali w oparciu o doświadczenie. Dla inteligentnych systemów komputerowych stosowanych w przemyśle, doświadczeniem są dane przechowywane w systemach DCS i SCADA.

Podczas wystąpienia przybliżono również uczestnikom funkcjonowanie Systemu Sztucznej Inteligencji wykorzystywanego do automatycznego wykrywania i lokalizowania awarii, na przykładzie młyna węglowego oraz zastosowanie wirtualnego operatora SILO, czyli system Sztucznej Inteligencji do optymalizacji procesów technologicznych, który inspirowany jest działaniem układu odpornościowego organizmów żywych.

Wśród zalet stosowania systemu Sztucznej Inteligencji do optymalizacji procesów technologicznych spółka Transition Technologies zaakcentowała m.in.:

  • brak potrzeby tworzenia modelu procesu
  • brak konieczności przeprowadzenia testów identyfikacyjnych
  • brak konieczności nieefektywnego prowadzenia procesu
  • brak konieczności ingerencji w plan produkcji.

Optymalizacja procesów przemysłowych i Liga Mistrzów 5S to temat omówiony przez Eksperta firmy LUQAM Roberta Rudnika. Przedstawił on jedną z metod optymalizacji procesów przemysłowych polegającą na eliminowaniu strat i działań nieprzynoszących wartości dodanej, a także na obniżaniu kosztów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości wyrobów. Ponadto podkreślił, że udział w Lidze Mistrzów 5S umożliwiają poznanie zastosowanych u innych rozwiązań optymalizacyjnych, znalezienie inspiracji i motywacji do dalszych własnych działań. Najczęściej przytaczana przez przedsiębiorców korzyści z uczestnictwa w LM5S to: brak konieczności reaktywowania 5S po kilku lub kilkunastu miesiącach i na wysokim poziomie udaje się utrzymać zaangażowanie pracowników i motywację do działania.

Forum zakończyło wystąpienie dotyczące możliwości rozwoju i promocji branży metalowo-odlewniczej, jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego, które przybliżyła Sylwia Mucha, Kierownik ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W forum uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców, naukowców, i przedstawicieli instytucji samorządowych. Forum składało się z części seminaryjnej, podczas której wygłoszone zostały prelekcje oraz równolegle odbywały się prezentacje stanowiskowe. Wydarzenie to spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony przedsiębiorców, jak również uczelni i władz regionalnych.

Forum zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2016. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.


Forum Branży Metalowo - Odlewniczej 2016

Komentarze
Napisz komentarz
Aby dodać komentarz musisz się zalogować


g -

Zapisz się na newsletter
Forum Aluminium 2018