strzałka do góry

ECHA zaleca kontynuację stosowania trójtlenku chromu na ściśle określonych warunkach
Utworzony przez:  Administrator
Data utworzenia:  2017-02-03 13:27:26


Helsinki, 23 września 2016 - Dwie Komisje ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) i ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) przyjęły 25 ostatecznych opinii, które zostały przesłane do Komisji Europejskiej, a także 36 kolejnych draftów. Opinie te dotyczą substancji wzbudzających szczególne obawy, w tym także trójtlenku chromu.

Wsród wydanych przez ECHA opinii znajdowała się również dotycząca największego wniosku o wydanie zezwolenia, złożonego przez konsorcjum importerów, producentów i dalszych użytkowników trójtlenku chromu – CTAC – dotyczącego sprzedaży trójtlenku chromu CrO3 i jego pochodnych kwasów na potrzeby europejskiego przemysłu.

Wniosek ten obejmuje praktycznie wszystkie zastosowania trójtlenku chromu w obróbce powierzchniowej (produkcję, chromowanie, powłoki konwersyjne, pasywację cynowanej stali) i szeroki zakres sektorów przemysłu – motoryzacyjny, lotniczy, aeronautyki, a także produkcji elementów konstrukcyjnych. Został on złożony także w imieniu wielu dalszych użytkowników, którzy ostatecznie będą musieli indywidualnie powiadomić o stosowaniu substancji objętej zezwoleniem.g -

Zapisz się na newsletter
Forum Aluminium 2018