strzałka do góry

Pakiet Przewozowy a Branża obróbki metali
Utworzony przez:  Administrator
Data utworzenia:  2017-05-15 14:43:25


Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (określana jako ustawa SENT lub Pakiet przewozowy) weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. Od tego dnia transport towarów w niej wyszczególnionych podlega nadzorowi Krajowej Administracji Kasowej (KAS). Systemem monitorowania objęto wywóz i przywóz towarów do kraju, transport krajowy, a także przewóz tranzytowy.

Głównym obowiązkiem nałożonym na podmioty wysyłające towar, przewoźników oraz podmioty odbierające towar jest zgłoszenie przewozu towaru w cyfrowym rejestrze, aktualizacja zgłoszenia oraz posługiwanie się w trakcie przewozu numerem referencyjnym. Procedura ta dotyczy każdej przesyłki powyżej 500 kg brutto lub o objętości powyżej 500 litrów. Na odbiorcy spoczywa obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. Wprowadzone zostały wysokie kary administracyjne za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w Ustawie. Między innymi, jeśli nie zostanie dokonane zgłoszenie przewozu towaru, przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 tys. zł.

Ustawa ta z założenia powstała w celu uszczelnienia systemu podatkowego, uzupełnienia pakietu paliwowego i regulacji obrotu towarów będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i akcyzy, m.in. paliwami silnikowymi, dodatkami do paliw, olejami smarowymi, rozpuszczalnikami, alkoholem etylowym częściowo i całkowicie skażonym czy suszem tytoniowym.

Jednakże nieoczekiwanie nową Ustawą została objęta branża związana z obróbką powierzchni metalowych, w tym firmy dostarczające środki do chemicznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok oraz materiały proszkowe. Wśród produktów kwalifikowanych do monitorowania w Ustawie zostały wymienione towary o kodach:

  • CN 3824 (gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej nie wymienione ani niewłączone)
  • CN 3814 (produkty zawierające alkohol etylowy – organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani niewłączone, gotowe zmywacze farb i lakierów).

W związku z tym pewne grupy towarów, używane w branży obróbki metali, zostały objęte ustawą SENT, mimo że nie znajdują się w „Wykazie wyrobów akcyzowych” (załącznik nr 1 do Ustawy o podatku akcyzowym z dn. 6.12.2008), nie zawierają alkoholu etylowego, oleju opałowego, napędowego ani benzyny silnikowej. Mowa tu o takich produktach jak:

  • Preparaty do przygotowania powierzchni przed lakierowaniem, w których składzie występują kwasy nieorganiczne (m.in. kwas siarkowy), zakwalifikowane do kategorii CN 3824 i podkategorii PKWiU 20.59.59
  • Preparaty do zdejmowania powłok lakierowych, najczęściej na podstawie alkoholu benzylowego (bez dodatku alkoholu etylowego), zakwalifikowane do kategorii CN 3814 00 90 i podkategorii PKWiU 20.30.22.0
  • Preparaty do anodowania powierzchni aluminium, których bazą są wodne roztwory soli nieorganicznych, zakwalifikowane do kategorii CN 3824 99 50 i podkategorii PKWiU 20.59.59.9

Pakiet przewozowy według kodów CN 3824 i 3814 kwalifikuje te produkty do obowiązku monitorowania drogowego, z drugiej jednak strony szczegółowe podkategorie PKWiU tych produktów nie świadczą o konieczności rejestrowania przewozu. Z tych nieścisłości powstało wiele wątpliwości w branży obróbki metali, która nie ma pewności czy produkty przez nią stosowane są objęte nową Ustawą. Zostały podjęte działania mające na celu wyjaśnienie tych niejasności.


FORUM ALUMINIUM

Komentarze
Napisz komentarz
Aby dodać komentarz musisz się zalogować
REKLAMA

g -

Zapisz się na newsletter
Forum Aluminium 2018