strzałka do góry

Karty Dobrych Praktyk dla Stosowania Trójtlenku Chromu
Utworzony przez:  Administrator
Data utworzenia:  2017-10-23 08:35:36


Karty Dobrych Praktyk (KDP) zostały wydane przez Konsorcjum CTACSub we współpracy z kilkoma europejskimi i krajowymi branżowymi organizacjami*, aby pomóc użytkownikom trójtlenku chromu we wprowadzaniu i utrzymywaniu dobrej praktyki w miejscu pracy. Mogą one informować o ocenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także o obowiązkowym zastosowaniu środków zapobiegawczych obowiązujących w odniesieniu do substancji rakotwórczych na mocy krajowych i europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

sphere-2170399_1920

Co ważne, dzięki zastosowaniu tych KDP użytkownicy powinni być w stanie spełnić wymagania zezwoleń REACH do wniosków złożonych przez Konsorcjum CTACSub dotyczących trójtlenku chromu, co do których decyzja Komisji Europejskiej jest obecnie w toku.


Forum Aluminiumg -

Zapisz się na newsletter
Forum Aluminium 2018