strzałka do góry

Wady powierzchni wyrobów aluminiowych – Wżery.
Utworzony przez:  Administrator
Data utworzenia:  2017-02-09 10:12:02


Wstępna obróbka chemiczna, bezpośredni proces anodowania oraz końcowe uszczelnianie są trzema głównymi etapami znanymi pod nazwą anodowanie aluminium. Każdy z tych etapów może podkreślić stan surowej powierzchni lub kondycję metalurgiczną stosowanego stopu. Skazy i niejednorodności w surowym materiale stają się przyczyną uzyskania niezadowalającego wyglądu oraz uszkodzeń powłoki anodowej. Wady te mogą być widoczne przed, miedzy wykonywanymi etapami anodowania lub na koniec procesu.

Klasyfikując możliwe źródła i przyczyny wad występujących na wyrobach aluminiowych poddawanych procesowi utleniania anodowego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na rodzaj obrabianego materiału. Nie każdy stop aluminium jest odpowiedni do procesu anodowania (Anodowanie - dobór odpowiedniego stopu aluminium). Na końcowy wygląd powłoki anodowej wpływa również struktura materiału zależna od metody jego wytwarzania czy to w procesie walcowania, wytłaczania czy też odlewania.

Podobnie, nieodpowiednie wykonywanie zaleceń czy brak kontroli nad sposobem magazynowania, transportu czy obróbki wykończeniowej, mogą być źródłem niedoskonałej powłoki nieakceptowalnej pod względem estetycznym, a także skrócić czas przydatności wyrobu do eksploatacji.

Dokładna ocena powierzchni wyrobu może dostarczyć znaczącą ilość informacji na temat źródła wady. Ważne punkty do ustalenia:

 • Jaka ilość partii lub wsadu obciążona jest wadą?
 • Czy defekt występuje na wszystkich powierzchniach wyrobu czy tylko na wybranych?
 • Jeśli uszkodzenie pojawia się tylko na wybranych powierzchniach wyrobu, należy zwrócić uwagę jak jest to związane ze sposobem magazynowania, pozycją i sposobem zamocowania wyrobu podczas anodowania, a także w którym momencie uwidacznia się wada.
 • Czy defekt ma kierunkowość, jeśli tak to czy zgodny z kierunkiem wyciskania czy też walcowania lub czy jest to związane z kierunkiem gazowania w roztworze kąpieli?
 • Czy wada ma konkretny kształt – okrągły, owalny czy nawet odcisku palca?
 • Czy występuje szkodliwe działanie chemiczne wynikające z niejednorodnego trawienia?

Zawsze w takich sytuacjach przydatna jest dostępność historii jakim procesom został poddany wadliwy detal. Bez tych informacji, poszukiwanie źródła problemu staje się skomplikowane. Istnieje szereg prostych, lecz użytecznych zasad, które mogą być stosowane podczas badania przyczyn wad:

 • Posiadanie próbki obrazującej defekt, oraz jeśli to możliwe próbki stopu przed anodowaniem
 • Dysponowanie jak największą ilością informacji związanych z historią obróbki wyrobu, szczególnie jak był przechowywany po i przed anodowaniem
 • Jeśli obecne są wżery, skontroluj ich lokalizację, jakiego są kształtu i koloru, czy wystepuje na nich powłoka anodowa oraz czy są widoczne produkty korozji.
 • Jeśli widoczne są smugi, sprawdź ich kierunek, czy są zgodne z kierunkiem tłoczenia wyrobu, czy są stałej szerokości wzdłuż wytłaczania, jak zmienia się odstęp miedzy pasmami. Sprawdź czy pasy usuwają się podczas polerowania mechanicznego lub trawienia.
 • Jeśli wygląd powłoki jest nieregularny, poplamiony lub występują białe wykwity, upewnij się czy usterka występuje tylko po jednej stronie wyrobu. Jeśli powierzchnia jest poplamiona, sprawdź czy może być defekt ten usunięty poprzez mycie.
 • Uzyskaj informacje o procesie, który był wykorzystywany do utworzenia powłoki, oraz jeśli to możliwe szczegóły specyfikacji - jak został wyprodukowany, historię serwisowania oraz zalecenia czyszczenia wyrobu.
 • Sprawdź czy w lokalizacji, gdzie jest użytkowany wyrób nie ma nietypowych warunków środowiskowych.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Warto podjąć wszelkie środki ostrożności, już na etapie projektowania i planowania, aby uniknąć niezadowolenia klientów oraz dodatkowych kosztów związanych z nieodpowiednim wykończeniem powłoki aluminium. Do każdego projektu należy dobrać odpowiednie parametry procesu anodowania oraz rodzaj stopu. Dodatkowo przeprowadzanie prostych testów jakości umożliwia zapewnianie zgodności parametrów powłoki ze specyfikacją parametrów powłoki oraz jej satysfakcjonującego wyglądu. Odpowiednie badania dla anodowanych powłok można odnaleźć w wymaganiach technicznych QUALANOD oraz w QUALICOAT dla lakierowanego aluminium. Wśród najprostszych badań zawarte są grubość powłoki anodowej, jakość uszczelniania, odporność na ścieranie, odporność na światło UV.

Wżery mogą występować przed, podczas lub po procesie anodowania. Ocena wizualna próbki pomaga w dostarczeniu informacji o źródle ubytków, w którym etapie procesu powstały, ale zwykle niezbędne jest bardziej szczegółowe dochodzenie.
g -

Zapisz się na newsletter
Forum Aluminium 2018