strzałka do góry

Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych
Utworzony przez:  Administrator
Data utworzenia:  2016-05-10 13:04:01


W dniach 15-17 czerwca 2016 roku we Wrocławiu odbędzie się IV Międzynarodowa konferencja "Metale Towarzyszące w Przemyśle Metali Nieżelaznych". Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem "Metale towarzyszące kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce cyrkulacyjnej". Celem konferencji jest wskazanie kierunków rozwoju w zakresie odzysku i zastosowania metali towarzyszących.

Tematyka konferencji:
 • europejska polityka surowcowa,
 • charakterystyka metali towarzyszących w rudach i koncentratach (As, Co, Ni, Pb, Re ,Bi, Sb,  Se, Te, Cd , metale szlachetne i inne),
 • zachowanie się metali towarzyszących w procesach metalurgicznego i hydrometalurgicznego przerobu koncentratów metali podstawowych,
 • metalurgia i zastosowania metali towarzyszących
 • metale towarzyszące jako zanieczyszczenia metali podstawowych - metody usuwania i rafinacji,
 • nowe związki i stopy metali towarzyszących,
 • recycling metali towarzyszących, w tym metali krytycznych
 • ekonomika odzysku metali towarzyszących,
 • problemy ochrony środowiska przy odzysku metali towarzyszących,
 • metale trudnotopliwe - produkcja i zastosowanie.

W ramach konferencji odbędzie się III seminarium poświęcone produkcji i zastosowaniu renu i jego związków, ponadto opcjonalnie będzie możliwość wycieczki technicznej do KGHM Polska Miedź S.A. i zwiedzenia składowiska odpadów flotacyjnych „Żelazny Most”.

Miejsce konferencji:
Hotel Scandic
ul. Piłsudskiego 49/57
50-032 Wrocław

Strona www:
Metale Towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych


Czy wybieraja się Państwo na konferencję Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych?

Forum Aluminium

Komentarze
Moderator
Data utworzenia:  2016-05-30 13:54:42


Na konferencję zostały zgłoszone 24 referaty:

 1. Odzysk renu z odpadów żaroodpornych nadstopów na bazie niklu.
 2. Bioługowanie odpadów flotacyjnych zawierających rezydualne siarczki oraz odzysk cynku i renu z roztworu po ługowaniu.
 3. Rozwój światowych technologii odzysku renu.
 4. Zastosowanie związków renu w katalizie.
 5. Otrzymywanie elektrolitycznych stopów metali trudnotopliwych.
 6. Zastosowanie membran bipolarnych do elektrodialitycznego otrzymywania kwasu renowego(VII).
 7. Proszki kompozytowe molibdenowo-renowe jako materiał spełniający wysokie wymagania umożliwiające pracę elementów konstrukcyjnych w trudnych warunkach.
 8. Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia.
 9. Odzysk metali z zastosowaniem pieca łukowego na prąd stały.
 10. EIT RawMaterials – Paneuropejska sieć doskonałości w zakresie surowców mineralnych.
 11. Porównanie selektywności wzbogacania w ołów we flotacji w układzie technologicznym ZWR Lubin.
 12. Sposoby obniżenia zawartości srebra w katodach miedzianych otrzymywanych w procesie elektrorafinacji miedzi.
 13. Odzysk metali nieżelaznych z popiołów dennych ze spalania odpadów.
 14. Wielkolaboratoryjne badania usuwania arsenu w postaci skorodytu metodą bezciśnieniową.
 15. Zastosowanie radioznaczników wrozwoju technologii hydrometalurgicznych.
 16. Kinetyka i mechanizm syntezy skorodytu w roztworze wodnym.
 17. Technologia przerobu ołowiu bizmutowego na ołów surowy i stop Pb-Bi o zawartości powyżej 10% Bi.
 18. Plazmowa technologia przetwarzania odpadów elektronicznych obwodów drukowanych dla odzysku metali.
 19. Materiały ogniotrwałe w metalurgii ołowiu.
 20. Zaawansowane metody próżniowego topienia metali i stopów wysokotopliwych.
 21. Program badawczy Uniwersytetu w Leuven w zakresie bezodpadowego recyklingu odpadów górniczych.
 22. Badania laboratoryjne redukcyjnego prażenia żużla poołowiowego z IMN Oddział Legnica.
 23. Optymalizacja produkcji ołowiu surowego w Hucie Miedzi Głogów.
Napisz komentarz
Aby dodać komentarz musisz się zalogować


g -

Zapisz się na newsletter
Forum Aluminium 2018